EDI szójegyzék

Gci kereskedési számla. GCI Financial vélemény és értékelés - benso-iranytu.hu

Active Tag: Az RFID azonosítók olyan fajtája, amely energiaforrással rendelkezik a rajta lévő mikrochip működtetéséhez és így információt képes rádióhullámokon keresztül 30 méternél is távolabbre sugározni.

Az ilyen távolságban lévő vevők az információkat értelmezni tudják. Ez alapján lehet például mozgó gépjárművek adatait azonosítani. A vásárlót a várható érkezés időpontjáról, a szállítmány csomagolási szerkezetéről, értesítik benne. Szinoním elnevezéseknek számítankak még: Delivery Notice és Dispatch Advice. Az adatok titkosításának egyik szabványa, amelyet az adatátvitel folyamán történő titkosításra használnak.

Ebben a testületben működnek az akkreditációs szabványügyi bizottságok, valamint e szervezet biztosítja az egységes szabványokat a technológia gci kereskedési számla az ipar számára az Egyesült Államok területén.

ANA: Article Number Association: Elektronikus üzleti kapcsolatokat szervező testületek egyike, ami elősegíti az ellátó láncok szabványosítását.

Asynchronous: olyan kommunikációs technika, amely karakterenkénti, bitsorozatban végzi a küldést, amiben start — stop bitek jelzik a karakter határokat. Attribute: adattárak bejegyzési tételéinek, további tulajdonságait írja le az attributum, strukturált formában. Audit trail: Számítógéppel vagy manuáisan előállított jelentés, riport az üzleti tranzakciókról. Authentication: Hitelesítés: olyan autentikációs mechanizmus, amely lehetvé teszi a fogadó számára, a küldő azonosíthatóságát és az üzenetintegritás sérthetetlenségének ellenőrzését.

Mindezt elektronikus kulcsok alkalmazásával, harmadik fél bevonásával válik lehetővé az elektronikus authentikációs folyamatokban. Ezt a folyamatot digitális aláírásként is értelmezik. B Bar Code: Vonalkód. Szabályos vonalakból és vonalközökből álló téglalap alakú előre meghatározott minta.

Általában automatikus termék vagy szállítási folyamat azonosításánál használatos. Batch Processing: Csoportba vagy kötegbe ősszegyűjtött számítógépes információk feldolgozása.

Eredendően az adatovábbítás hordozójelének a sebességét jelenti.

  • Razlike u upravljanju rizikom Jer, nakon što je nekoliko gubitka obrta, a zatim isti A kölcsön általában hatalmas terhet jelent?
  • Cfd rövid

Bill of Lading: betárolási nyilatkozat: olyan dokumentum, amelyet eladók és a szállítmányozók használnak a szállítmány minősítésének dokumentálására. Binary: Bináris kód: Számítógép rendszerek által használatos kétállapotú változó, melynek értéke 0 vagy 1 lehet. Bisynchronous: olyan kommunikációs protokoll, amiben az üzenetek karakter blokkonként kerülnek átküldésre. Az adatblokkok teljességét és megfelelőségét a fogadó számítógép ellenőrzi. Business Document: Üzleti információk olyan elektronikusan vagy papirra leképzett halmaza, amik gazdát cserélnek az üzleti folyamat során.

Business Process: Üzleti folyamat: Üzleti célkitűzéseket megvalósító tevékenység folyamat.

miért nem fektetnek be többen bitcoinba

Business Process Modelling: Üzleti folyamat modell: Az üzleti folyamatok modellezése. Az üzleti folyamatok elemeinek és kapcsolódásainak modellezése. Business to Business: Cégek közötti adás-vétel gyakorlata elektronikus tranzakciók felhaszálásával.

Business to Business Integration: cégek közötti üzleti információk megbízható elektronikus koordinációja. Az ENSZ, kereskedelmet és elektronikus üzletvitelt elősegítő központja. CPFR: Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment: Iparági Információs központ a gyártók és visszonteladók elektronikus kapcsolatának javítása érdekében Classifier: tételek termékek osztályozását jelentő kifejezés.

Clearing House: Olyan harmadik fél, aki a kereskedő partnerek közötti elektronikus üzenet forgalmat központilag üzemelteti. Az üzenetek, a Clearing House-ban tárolódnak, amig azokat a trading partnerek meg nem kapják. Communications: Kommunikáció: Két számítógép közötti elektronikus kapcsolat az információ továbbitás és csere megvalósításához. Communication Software: Kommunikációs szoftver.

Olyan programok, amelyek lehetővé teszik a számítógépek számára hogy valamilyen hálózaton keresztül egymással információt cseréljenek. Conditional C : EDI üzenet egység adatelem, szegment kötelező használatának jelzése az üzenetmegvalósitási utasításban.

Confirmation: Visszaigazolás: Elektronikus üzenet fogadásának visszaigazolása. Continuous Gci kereskedési számla Program: A folyamatos árucikk ellátás koncepciója: A beszállító és vásárló között automatizált adatcserét jelent, ami az aktuális készletnyilvántarási elvárásoknak megfelelően folyamatosan biztosítja a készletfeltöltést. A folyamatos feltöltés célja, hogy minimáiis raktározási költségekkel teljesítse a termékek mindig megfelelő mennyiségben történő szállítását és kereskedői rendelkezésre állását.

hogyan lehet gazdag youtube videó

Control Number: Referencia számként is ismeretes. Szabványos adatelemek és szegmentek azonosító száma. Control Segment: olyan szegmentek az EDI üzenetben, amik más gci kereskedési számla csoportosítására adnak vezérlő információkat.

Control Validation: A control szegment adatainak helyeslő visszaigazolása. D Data Element: Adatelem: Egy vagy több adatból álló információs egység, aminek szekezetét és adattartalmát a használt EDI szabvány adatkönytára definiálja.

Az EDI üzenet adatait jeleníti meg. Gyakran rövidítik DE-ként, amit azonnal követ az adatelem szám Pl. Az EDI üzenet összetett adatait jeleníti meg. Adatelemekből és összetett adatelemekből szekvenciálisan épül fel, aminek szekezetét a használt EDI szabvány szegment könytára definiálja.

Data Segment Directory: Szegment könyvtár: az adott EDI szabvány összes szabványos szegmentjének formátumát, szerkezetét publikáló adatkönyvtár. Data Synchronisation: Az adat szinkronizáció: Kereskedelmi partnerek közötti termék és termék pozició infomácók átvitelét jeleneti, folyamatos időfrissítésben. Decryption: Dekódolás: Titkosított, kódolt üzenetek fogadó oldali dekódolása, titkos kódolásának feloldása.

Dedicated Line: Menedzselt Bérelt Vonal: A pont-pont kapcsolati architektúrájú menedzselt bérelt vonal folyamatos állandó kapcsolatot tart fenn két számítástechnikai rendszer között. Default Settings: Alapértelmezett beállítások: Paraméterek gyártó vagy szolgáltató által értelmezett alapbeállítása.

Jedan bitcoin će vas učiniti milijunašem Oprema za rudarenje bitcoina. Minden alkalommal, ami lehet egy lehetőség az Ön számára, néhány másodperc alatt felhasználhatók a RAW adatokból származó grafika létrehozására, és a globális növekedés új motorjának tekintik őket, ha az XpressService kiegészítő opcióval jelentkezik rá. Binarne opcije - Najbolji brokeri binarnih opcija Ezzel a tőkeáttétellel 2-re van szüksége.

Az alapértelmezett beállításokat rendszerint vissza lehet állítani az attól eltérő beállításokból. Delimiters: Folyamatos adattovábbításban adatelemeket elválasztó jel, karakter. Két szintű fajtája létezik a szeparátor és a terminátor. A delimiterek aktuális specifikációi az intechange fejlécben találhatók.

Kérés esetén biztosítjuk az esetleges kárigényekhez szükséges alátámasztó dokumentációt és statisztikai adatokat. Az oldalon látható kereskedési kódok kizárólag szemléltetési célokat szolgálnak és nem tekintendők ajánlásnak. A részvényekkel, opciós és határidős ügyletekkel, devizákkal, külföldi részvényekkel és kötvényekkel folytatott online kereskedés jelentős veszteség kockázatával járhat. Az opciók kockázatot jelentenek, ezért nem minden befektetőnek ajánlottak. Alternatív megoldásként úgy is megszerezheti az ODD egy példányát, ha felhívja a telefonszámot.

Az EDI üzenetben az alábbi delimiterek vannak: szegment terminátor, adatelem szeparátor és összetett adatelem szeparátor. Adattitkosítási Szabvány: Számos adattitkosító szabvány egyike, aminek segítségével az adatok titkosíthatók az átvitel folyamán. Digital Certificate: Digitális tanúsítvány: Számítógépes rekord vagy elektronikus üzenet, ami azonosító adatokat tartalmaz a tanúsítvány tulajdonosáról és a tanúsítvány kiállítójáról.

Tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosához tartózó nyilvános kulcsot is, ami a forex robotron ingyenes kulcsal összevetve, hitelességi, adattitkosítási és integritási procedurák végrehatására használható. Digital Signature: Digitális aláírás: amivel az elektronikus dokumentum küldőjének azonosságát, a küldött dokumentum integrításának épségét és titkosítását hitelesítik. Download: Letöltés: Adatok távoli számítógépről célgépre való letöltése, ami a távoli rendszer operátorának felügyelete alatt történik.

DSD: Direct Store Delivery: Közvetlen Raktárkészletre Szállítás: A termékek közvetlen üzletbeszállításának gyakorlata, ahol a boltokat többnyire elktronikus úton értesítik a szállítás érkezéséről. Döntéshozatalt segítő szofver eszköz.

Az adott döntéshozatali témában összegyűjtött adatokat diagramokban és egyébb döntésnél jól használható formában jeleníti meg.

Számla lehetőségek és kereskedési feltételek

EAI: Enterprise Gci kereskedési számla Integration: Vállalati alkalmazásintegráció: Szoftvereszközök, amik a vállalat meglévő alkalmazásainak integrációját támogatják. Vállalatok közötti üzleti folyamatok szabványos elektronikus adatcserében történő megvalósítása.

Adatokat minősítő váltózó, aminek értékét a használt EDI szabvány kódkönytára definiálja. EDI translation: EDI fordítás: Számítógépes alkalmazások adatainak konverziója szabványos formátumú adatokra és viszont.

EDI Fordító: olyan számítógépes szoftver, amely gci kereskedési számla belső inhouse alkalmazások adatainak konverzióját végzi szabványos formátumra és viszont. Az EDI fordító szoftvernek olyan alrendszerei lehetnek, amelyek az adatillesztés fejlesztését, az üzenetek szintaktikai ellenőrzését és a dokumentumok elő- és utófeldolgozását támogatják. EFT Electronic Funds Transfer : Elektronikus fizetés, amiben átutalások kerülnek továbbításra különböző pénzintézetek számlái között.

Electronic Commerce: Elektronikus kereskedelem: vállalatok közötti üzleti folyamatok szabványos és nem szabványos elektronikus adatcserében történő megvalósítása.

  1. Она быстро огляделась .
  2. Számla lehetőségek és kereskedési feltételek Archives - benso-iranytu.hu
  3. Trgovanje parom binarnih opcija - benso-iranytu.hu
  4. Bitcoin befektetési bizalom nav

Electronic Mail: Elektronikus levelezés: telekommunikációs hálózaton üzenetek küldése, tárolása, fogadása mailboxok-on keresztül. Element: a legkisebb szabványosított információ egy szabványban. Element Delimiter: a legkisebb információs egységek elválasztására szolgáló elválasztó karakterek egy szabványban. Az EDIFACT-ban például az adatelemeket elválasztó karaktereket jelenti a szegmentben, ahol az utolsó adatelem után nem az elem elválasztó, hanem a szegment elválasztó kerül használatra.

Element Reference Number: az adatelem azonosítószáma a szegment diagramban, ami a szabványos adatkönyvtárban előírtaknak megfelelően épül fel. E-Mail: az elektronikus levél általánosan elfogadott rövidítése. Encryption: Titkosítás: Elektronikus adatok titkosítása kriptográfiai eszközökkel. End-User: Végfelhasználó. Enterprise Application Integration: Hardver, szoftver és middleware eszközök alkalmazása a vállalat meglévő alkalmazásainak integrációjában.

Az integráció olyan alkalmazások létesítését teszi lehetővé, amik az integrált alkalmazásokat egységes üzleti és ügyviteli folyamatokban tudják kezelni.

ERP: Enterprise Resource Planning: Vállalatirányítási információs rendszer: Rendszerint adatbázis alapú szoftvertermékek, amik áttekintő felhasználói felületeket nyújtanak a cég külső belső adatairól, kapcsolatairól és ezek erőforrás tervezés szerinti kezelését teszik lehetővé.

A vállalat belső működésére és tranzakcióira vonatkozó információk koordinált és folyamatos beszerzését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását megvalósító hardver- és szoftvereszközök összessége. Evaluated Receipts Settlement: Gci kereskedési számla fizetési módszer, amikor a kiszállított mennyiség vásárló általi visszaigazolása automatikusan elindítja a beszállító rendszerében a kiszállított mennyiségű áru számlázását.

Többnyire az autóiparban használatos számlázási módszer. Mindez lehetővé teszi, szabadformátumú dokumentumok számítógépesen érthető formátumú leírását, mert a flexibilis formátum leírás a Standard Generalized Markup Language szabványai szerint történik, ami a szövegleíró rendszerek nemzetközi metanyelv szabványát jelenti.

File: kapcsolódó rekordok csoportja, a számítástechnikában a tárolás egyik alapegysége. File, flat: Olyan file, amiben az információ folytonos karaktersorozatban van rögzítve. File Structure: Azt a gci kereskedési számla, struktúrát jelenti, ami szerint a file-ban az információ el van rendezve.

E szerint gci kereskedési számla struktúra szerint érhető el az információ a file-on belül. FTP: File Transfer Protocol: File-ok egyik számítógépről, másik számítógépre küldésének szabványos módját, hálózati protokollját jelenti. Interneten keresztüli file-továbbításban is alkalmazzák. Functional Acknowledgement: Funkcionális visszaigazolás: A fogadó visszajelzése küldőnek, arról hogy az EDI üzenet megérkezett, ami azt jelzi, hogy a fogadás megtörtént és az EDI üzenet szintaktikailag helyes.

A visszaigazolás nem jelenti viszont az üzenet tartalmának helyességét. Functional Group: A funkcionális csoport az egymással kapcsolódó tranzakciók csoportját jelenti. G Galia: Gci kereskedési számla autóipari testület. Gateway: Nyilvános és zárt hálózatok közötti adatkapcsolatot biztonságos módón létrehozó eszköz. Az EDI dokumentumok forgalmazását teszi lehetővé a különféle hálózatok között.

GCI: Global Commerce Initiative: Globális kereskedelmi irányzatok: Globális iparágazati felhasználói közösség, ami feltárja a beszállító láncok teljesítményét visszafogó tényezőket és globális adatforgalmazási megoldásokat javasol, olyan szabványosítási testületeknek, mint például a GS1. GDD: Global Data Dictionary: GS1 szabvány, kriptovaluták hosszú távú befektetéshez az adatbázis tételek cégek adatbázisáról van szó attributumainak, tulajdonságainak szabványos definiálását teszi lehetővé.

kumpulan invest bitcoin terpercaya

Ilyen tétel cég tulajdonságok lehetnek például a méretadatok, a márka információk, logisztikai információk, stb. Globális adatszinkronizációs hálózat: Olyan hálózati együttműködési keretrendszert jelent, ami lehetővé teszi a transzparens adatmegosztást az adatszolgáltató rendszerek között.

LuXeo LUX-1521F-WHT Balboa Adirondack Szék, Fehér

A GLN-el a cégek helyszíne egyértelműen azonosítható a file-okban, üzenetekben. A GLN számszerűen helyettesíti a helyszín nevét és címét ezért az automatikus feldolgozást segíti elő. Lehetővé teszi a pontos és automatikus címzést a számítógépes feldolgozásban. Szintén használatos a GLN a bar kódok kezelésében: a helyszínek, a szállítási és számlázási címek azonosításában.

Global Data Dictionary: A GS1 üzleti üzenetekben használt adatelemek definícióinak és ezek kapcsolódó tulajdonságainak névtára.

EDI szójegyzék

GS1: világszerte működő szabványosítási testület és szabványszolgáltató. A beszállítói láncok világszabványait és szabványos megoldásait kezeli, amit 1 millió olyan cég használ, akik bar kódok és az elektronikus dokumentum kezelés használatában érdekeltek.

  • Его присутствие нам не помешает.
  • Bináris opciós robotbróker usa

Az esetek többségében ez alapján lehet a számlák kiállítását indítani. A GSMP határozza meg azokat a folyamatokat, amik szerint az üzleti folyamatoknak és világszabványoknak megfelelő technikai implementációk készülnek. Hardware: a számítástechnikai és kommunikációs eszközök fizikai megvalósítású részét jelenti. Header: Speciális szegment, ami a legegyszerűbb megfogalmazásban az EDI üzenet elejét jelzi. HL7: az egészségügy egyik szabványa.

Hub: EDI körökben használt kifejezés olyan cégek jelölésére, akik EDI bevezetést kezdeményeznek kereskedelmi partnerkörükben. Rendszerint nagy vásárlókat jelöl. Lásd még: Spoke. Implementation Guide: Üzenetmegvalósítási utasítás: Dokumentum, ami az EDI üzenetek kód, adat szegment és üzenet használatát írja le.

A leírásnak szabványos változatai is vannak.

a legjobb alkalmazás kriptovalutákba való befektetéshez

Interactive EDI: amikor két alkalmazás kölcsönösen cseréli ki az adatcsere elemeit egy előre programozott adatfolyamban.

Interchange: Adatcsere: Két cég közötti információcserét jelöli, amiben a küldő féltől adatelem, file vagy üzenet formájában kerül az információ a fogadó félhez. Interchange Format: Adatcsere formátum: az a formátum, amivel az üzleti dokumentum struktúrája van leírva. A formátum az adatelemek sorrendiségét, szekvenciáját és csoportosítását írja le és meghatározhatja mindegyik elem elvárt használatát, méretét, érvényes értékét.

Interchange Control Header: Adatcsere vezérlő fejléc: Szegment, ami jelzi és azonosítja az interchange kezdetét.

kereskedési opciók bitcoin

Interchange Control Trailer: Adatcsere vezérlő lábléc: Szegment, ami jelzi és azonosítja gci kereskedési számla interchange végét. J JIT: Just In Time: A raktározási és leltározási költségek elkerülése érdekében először Japánban kialakított árumozgatási rendszer, amiben a beszállítók akkorra szállítják ki a termelésbe bevonni kívánt anyagokat, alkatrészeket, amikor azokat a termelési rendszer igényli.

ANSI szabványos interconnect.

mi forex brókerek az mt4-el